Vítejte na stránkách sboru dobrovolných hasičů
Domašov nad Bystřicí
O nás

O Nás

Sbor dobrovolných hasičů obce Domašov nad Bystřicí byl založen v roce 1886 dle německé kroniky a nyní má 30 členů, výjezdová jednotka obce má 22 dobrovolných hasičů ve výjezdu.
Jednotka je kategorie JPO III. Technika u sboru je Škoda 706 RTHP, AS IFA W 50.

Jednotka byla zřízena rozhodnutím starosty dne 1.1.1999.

Jednotka provádí tyto činnosti:

1. v organizačním řízení
- udržuje stálou techniku, odbornou a organizační připravenost sil a prostředků k provedení zásahu

2. v operačním řízení
- hašení požárů
- záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
- dopravní nehoda
- živelná pohroma
- ostatní mimořádné události
- vyhledání a záchrana osob z vody
- vyproštění osob z hloubek, výšek a výtahu
- odstranění překážek
- odchyt zvířat a včel
- a další činnosti

3. na úseku civilní obrany a ochrany obyvatel
- varování a evakuaci obyvatel
- humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jejich nouzové přežití

Fotografie ze zásahů

Několik fotografií ze samotných akcí.

Fotografie z akcí

Fotografie ze společenských akcí.

Členové výjezdové jednotky

Přehled členů našeho sboru.

Temlík Libor

velitel jednotky

Temlík Pavel

velitel družstva

Černý Martin

velitel družstva

Vašíček Petr

technik strojní služby

Koloušek Lukáš

strojník

Bašný Radek

strojník

Hampl Miroslav ml.

strojník

zdrav. Kužela Vlastimil

hasič

Botek David

hasič

Gargulák Lukáš

hasič

Temlík Lukáš

hasič

Temlík Dominik

hasič

Ječmínek Michal

hasič

Koloušek Roman

hasič

Štěpáník Radoslav

hasič

Starostka Dominik

hasič

Kužela Lukáš

hasič

Kratochvíl Zbyněk ml.

hasič

Indrei Radek

hasič

Kratochvíl Zbyněk

hasič

Gargulák Dušan

hasič

Huňa Karel

hasič

Kontaktní informace

Temlík Libor
E-mail: temliklibor zavináč seznam tečka cz

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Náměstí
78306 Domašov nad Bystřicí