best free html templates

Vítejte na stránkách sboru dobrovolných hasičů

SDH DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ JPO III

AKTUALITY MĚSÍCE


 07.07.2019 - POŽÁR, POLNÍ POROST (12:26) směr Jívová
 
08.07.2019 - POŽÁR, LESNÍ POROST (10:32)- směr Jívová

16.07.2019
- POŽÁR, LESNÍ POROST (16:05) směr Město Libavá
31.07.2019 - POŽÁR, POLNÍ POROST (14:43) -směr Jívová

O NÁS

Sbor dobrovolných hasičů obce Domašov nad Bystřicí byl založen v roce 1886 dle německé kroniky a nyní má 30 členů, výjezdová jednotka obce má 22 dobrovolných hasičů ve výjezdu.

Jednotka je kategorie JPO III.

Jednotka byla zřízena rozhodnutím starosty dne 1.1.1999. 


Jednotka provádí tyto činnosti:

1. v organizačním řízení
- udržuje stálou techniku, odbornou a organizační připravenost sil a prostředků k provedení zásahu

2. v operačním řízení 
- hašení požárů
- záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
- dopravní nehoda
- živelná pohroma
- ostatní mimořádné události
- vyhledání a záchrana osob z vody
- vyproštění osob z hloubek, výšek a výtahu
- odstranění překážek
- odchyt zvířat a včel
- a další činnosti

3. na úseku civilní obrany a ochrany obyvatel 
- varování a evakuaci obyvatel
- humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jejich nouzové přežití

FOTOGRAFIE ZE ZÁSAHŮ

Několik fotografií ze samotných akcí.

FOTOGRAFIE Z AKCÍ

Fotografie ze společenských akcí.

TECHNIKA

1. výjezdové auto - CAS 27 K-TATRA T815 4X4.
2. výjezdové auto -CAS IFA W 50

ČLENOVÉ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY

Přehled členů našeho sboru.

Mobirise

Temlík Libor

technik strojní služby

Mobirise

Botek David

velitel družstva

Mobirise

Gargulák Lukáš

velitel jednotky

Mobirise

Vašíček Petr

technik strojní služby

Mobirise

Koloušek Lukáš

strojník

Mobirise

Bašný Radek

strojník

Mobirise

Hampl Miroslav ml.

strojník

Mobirise

zdrav. Kužela Vlastimil

hasič

Mobirise

Temlík Pavel

hasič

Mobirise

Černý Martin

hasič

Mobirise

Temlík Lukáš

hasič

Mobirise

Temlík Dominik

hasič

Mobirise

Ječmínek Michal

hasič

Mobirise

Koloušek Roman

hasič

Mobirise

Štěpáník Radoslav

hasič

Mobirise

Starostka Dominik

hasič

Mobirise

Kužela Lukáš

hasič

Mobirise

Kratochvíl Zbyněk ml.

hasič

Mobirise

Indrei Radek

hasič

Mobirise

Kratochvíl Zbyněk

hasič

Mobirise

Gargulák Dušan

hasič

Mobirise

Huňa Karel

hasič

Mobirise

Mobirise

Mobirise
Mobirise

KONTAKTNÍ INFORMACE

Temlík Libor
E-mail: temliklibor@seznam.cz
            dominiktemlik@email.cz
Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Náměstí
78306 Domašov nad Bystřicí

Copyright 2017 © SDH Domašov nad Bystřicí